Fietsaccu tips

Levensduur van uw accu

De capaciteit van een accu loopt geleidelijk terug door teruggang van de materiaaleigenschappen. De levensduur van een accu kan in jaren worden gerekend, maar wordt ook wel uitgedrukt in het aantal cycli van opladen en leeggebruiken. Zo’n 600 volledige cycli is normaal, maar gebruik je de accu helemaal niet, dan gaat hij nog steeds achteruit.

Met deze tips gaat uw accu zo lang mogelijk mee:

Bij normaal gebruik haalt een accu van een elektrische fiets vaak de 5 jaar niet. Een paar tips om de accu zo lang mogelijk mee te laten gaan:

 • Bewaar de accu van uw elektrische fiets altijd op een droge plek waar het niet kouder wordt dan 10ºC en niet warmer dan 30ºC, het liefst op kamertemperatuur.
 • Gereviseerde accu’s leveren pas na circa 3 laadcycli hun maximale capaciteit. Laad de accu daarom in ieder geval de eerste 3 keer volledig op om de maximale capaciteit uit uw accu te halen.
 • Ontlaad uw accu nooit op een zelfgemaakte ontlader, maar fiets hem helemaal leeg.
 • Laad de accu het liefst op kamertemperatuur op, bij koud weer duurt het laden een stuk langer.
 • Zorg dat u de accu losgekoppeld van de lader bewaart.
 • Indien u de fiets langere tijd niet gebruikt, berg dan de accu niet leeg op, maar juist helemaal vol geladen. Haal de accu uit de fiets en bewaar deze op een droge plek bij kamertemperatuur.
 • Laad de accu minimaal om de maand op als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
 • Als u een LCD-display heeft, kan deze tijdens koude dagen trager reageren dan gebruikelijk. Heeft u een afneembaar display? Bewaar deze dan ook binnen als de temperaturen dalen tot het vriespunt, dit voorkomt beschadiging.
 • Let op, uw gereviseerde accu heeft 12 maanden garantie op fabrieksfouten (diepte ontlading is uitgesloten van garantie).
Accuworld - reparatie en onderhoud

Zo groot mogelijk bereik

Bij de koop van veel fietsen kun je uit verschillende accu’s kiezen. Een grotere accu levert een groter bereik op, maar is ook veel duurder in aanschaf. Het grotere bereik is lang niet altijd nodig.

Om het bereik (de actieradius) van een e-bike zo groot mogelijk te maken kun je het volgende doen:

 • Natuurlijk moet de accu voor vertrek helemaal vol zijn.
 • Als de ondersteuning in een lagere stand staat, gaat hij langer mee.
 • Je kunt de accu ontzien door de banden hard op te pompen, want dan heeft de fiets minder weerstand.
 • Gebruik ook de juiste versnelling, zodat je zelf optimaal energie levert.
 • Onderweg kun je op veel plaatsen de accu weer een beetje bij laden, bijvoorbeeld tijdens een koffiepauze.

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op en wij geven u een zo goed en eerlijk mogelijk advies.

Neem contact op

Onderhoud Auto/Motor Accu

Direct na Aankoop

Laadt de batterij volledig op voor ingebruikname. De batterij is goed geladen als deze na accu3lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,7 Volt, c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur). Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid! De laadspanning moet tussen 13,8 en 14,6 Volt bedragen.
Dit geldt niet voor start accu’s deze zijn fabrieks geladen en kunnen direkt gebruikt worden.
Controleer of het zuurniveau in elke cel correct is (ca. 10 mm boven de platen, dit geldt niet voor gesloten accu’s).

AGM accu’s

De laadspanning voor AGM accu’s moet 14,6 Volt zijn, voldoet u lader hier niet aan dan beïnvloed dat de levensduur van de accu.

Tijdens gebruik

Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm boven de platen.
Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking.
Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu’s. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.

Accuworld - producten Auto Accu's

Algemene gebruiksaanwijzing

Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans,boten en motoren), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies als bij ingebruikname op.
Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu (dit is zichtbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
Bewaar een batterij niet in ontladen toestand, uw accu 6 maanden onder de lader is geen optie. Continu uw accu op een druppel of acculader kan de levensduur van een accu beïnvloeden of zelfs defect gaan.
(1 a 2 dagen per maand laden is al voldoende, b.v. de 1e van de maand en de 15e van de maand een dag onder lading).
Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur elke 3 maanden.
Laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van ZELFONTLADING. Of maak gebruik van een ONDERHOUDSLADER.
Bij het loskoppelen; altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.

Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel, om vonkvoorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Laadt de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!!!