Onderhoud Auto/Motor accu

Direct na Aankoop:

Laadt de batterij volledig op voor ingebruikname. De batterij is goed geladen als deze na accu3lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,7 Volt, c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur). Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid! De laadspanning moet tussen 13,8 en 14,6 Volt bedragen.
Dit geldt niet voor start accu’s deze zijn fabrieks geladen en kunnen direkt gebruikt worden.
Controleer of het zuurniveau in elke cel correct is (ca. 10 mm boven de platen, dit geldt niet voor gesloten accu’s).

AGM accu’s:

De laadspanning voor AGM accu’s moet 14,6 Volt zijn, voldoet u lader hier niet aan dan beïnvloed dat de levensduur van de accu.

Tijdens gebruik:

Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm boven de platen.
Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking.
Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu’s. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.

Algemene gebruiksaanwijzing:

Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans,boten en motoren), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies als bij ingebruikname op.
Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu (dit is zichtbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
Bewaar een batterij niet in ontladen toestand, uw accu 6 maanden onder de lader is geen optie. Continu uw accu op een druppel of acculader kan de levensduur van een accu beïnvloeden of zelfs defect gaan.
(1 a 2 dagen per maand laden is al voldoende, b.v. de 1e van de maand en de 15e van de maand een dag onder lading).
Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur elke 3 maanden.
Laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van ZELFONTLADING. Of maak gebruik van een ONDERHOUDSLADER.
Bij het loskoppelen; altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.

Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel, om vonkvoorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Laadt de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!!!